ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα kantartzisprint.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), αποδέχεστε το δικαίωμα της εταιρείας μας να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο kantartzisprint.gr, όπως κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα kantartzisprint.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την kantartzisprint.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.